Gå til forsiden
Nyt herobanner

Flere piger og kvinder i dansk fodbold

Der skal flere piger og kvinder i fodboldens verden. Både på grønsværen og uden for banen i fodboldens top. Der er derfor fuldt fokus på området i landets største idrætsforbund.

Piger - fodbold.jpg
AF: Michelle Thygesen

 

2025 bliver et afgørende år for DBU. Her skal 130.000 af DBU’s medlemmer bestå af piger og kvinder, og forbundets bestyrelse skal være repræsenteret af 30 procent kvinder. Ambitionerne er til at få øje på. Og det er de mange initiativer også.

Flere piger skal have øjnene op for fodbold og finde glæden ved spillet. Derfor er der bevilliget ressourcer til tre forskellige projekter, der skal styrke rekrutteringen af piger i alderen 0-12 år. Og det er et skridt i den rigtige retning, siger Bent Clausen, formand for DBU’s Breddeudvalg. 

 ”Vi tror på, at der er et stort potentiale i at få flere piger til at spille fodbold. Det kræver investeringer og gode menneskelige ressourcer, og dem er vi parate til at finde. Men det kræver også gode vilkår for pigerne i form af dygtige trænere, fine baner og gode træningstider,” siger Bent Clausen. 

De seneste 10 år har DBU investeret 216 mio. kroner i pige- og kvindefodbold. Og hvert år går godt 30 mio. kroner til breddefodbold, hvoraf en stor del går til udvikling af netop pigefodbold. Hertil kommer DBU’s lokalunioners bevillinger. 

”Det er vigtigt, at området bliver prioriteret, for at piger og kvinder får de bedst mulige vilkår,” siger Bent Clausen. 

Kvinder i bestyrelseslokalet
Det er ikke kun på banen, at begge køn skal være repræsenteret. Også udenfor er det vigtigt med kønsdiversitet. Derfor har DBU nedsat Kommissionen for Flere Piger og Kvinder i Fodbolden, anført af Helle Thorning-Schmidt.

Kommissionen er netop kommet med deres anbefalinger til, hvordan begge køn i højere grad skal være repræsenteret i dansk fodbold. Derudover er der igangsat en analyse af, hvordan ligestillingsmålene kan nås i forhold til uddannelse og rekruttering af kvinder til faggrupper og udvalg. Alt sammen for at nå ambitionen om, at 30 procent af DBU’s bestyrelse skal bestå af kvinder i 2025, fortæller Bent Clausen, der også er næstformand i DBU. 

”I DBU ønsker vi en mangfoldig organisation med en bred diversitet, og kvindelige bestyrelsesmedlemmer skal naturligvis være repræsenteret. Tiden er inde til de ændringer nu, og hvis vi have flere kvinder til at spille fodbold, så skal vi også gøre plads til kvinder i vores udvalg og bestyrelse.”

Konkrete tiltag DBU gør for at få flere piger og kvinder i dansk fodbold: 
- Nedsættelse af Kvindekommission med tidligere statsminister Helle Thorning Schmidt som formand og en række repræsentanter fra erhvervsliv, sportsliv m.m.

- Nye reformer i DBU skal skaffe flere kvinder i bestyrelsen, og når bestyrelsen reduceres fra 16 til syv er Kvindedivisionsforeningen fortsat sikret repræsentation. 

- Ansættelse af talentudviklingschef for pige- og kvindefodbold, Lene Terp, skal sikre fuldt fokus på talentudvikling på pigesiden samt ansættelse af projektleder Malene Mønster, der er i gang med at analysere 3F Ligaen. 

- Satsning med Fodbold Fitness, der er en del af DIF’s ’Bevæg dig for livet’, der er en fleksibel motionsform for blandt andre kvinder, der ønsker en sund, sjov og social træningsform.

Seneste nyt fra "Foreningsdanmark"