Gå til forsiden
Nyt herobanner

Integration

Vi har samlet lidt viden på integrationsområdet. Find tal og fakta nedenfor.

Spillere-med-bold-kommunesamarbejde

Foto: Morten Friis

AF: DBU Kommunikation

 

Nydanskeres idrætsvaner

  • Fodbold er den næstmest populære sportsgren blandt nydanskere, da 27 procent har dyrket sporten fast inden for det seneste år.

  • 24 procent af nydanskere dyrker sport og motion i en forening/klub, mens 41 procent af den samlede befolkning er en del af en forening/klub. 

  • Ens forældre har indflydelse på, hvor tilbøjelig man er til at dyrke sport og motion. For 61 procent af børnene, hvis forældre begge er født uden for Europa, dyrker sport og motion, mens 84 procent af børnene, hvor begge forældre er født i Danmark, er fysisk aktive. 


Kilder: Kulturministeriet, Kulturvaneundersøgelse (2012) og Idrættens Analyseinstitut (2018)

 

Undersøgelse fra DIF Get2Sport

Hovedpointer:

  • 77 procent af medlemmerne svarer, at de har ’fået nye venner med en anden baggrund end deres egen’.

 

  • 91 procent af børnene svarer, at de lærer noget af at være i en idrætsforening: Henholdsvis 77 og 76 procent giver udtryk for, at de ’har fået mere mod på nye udfordringer’ og ’fået mere selvtillid’. Over 80 procent svarer, at de ’har fået mere energi’ og ’er blevet bedre til at samarbejde med andre’. 51 procent af dem, hvis forældre er født udenfor Danmark, angiver, at de er blevet bedre til dansk.

 

  • 62 procent af medlemmerne svarer i undersøgelsen, at de er blevet gladere for at gå i skole, efter de er begyndt i en idrætsforening.

 

  • 50 procent af medlemmerne svarer, at de også bruger tid i foreningen/på banen, når der ikke er træning. Undersøgelsen viser altså også, at idrætsforeningerne fungerer som et socialt samlingspunkt for de unge beboere i de udsatte boligområder.

 

  • 90 procent af medlemmerne svarer, at de er blevet mere tilfredse med deres liv, efter de er begyndt i en idrætsforening.

 

Kilde: Danmarks Idrætsforbund

 

Aktiviteter

Get2 Fodboldskole: Fodboldskolen tilbyder fodbold og fællesskab til børn, der bor i belastede områder og afvikles i udsatte boligområder 12 steder i landet. DBU’s Get2 Fodboldskoler afholdes i samarbejde med DIF get2sport, der støttes af Udlændinge- og Integrationsministeriet og Nordea-fonden.
Læs mere her.

'Plads til Alle': Et projekt,hvor Red Barnet og DBU gør det lettere for udsatte børn at blive en del af et fællesskabet i fritidslivet.

Seneste nyt fra "Tal og fakta"