Gå til forsiden
MENU
Banner_fire_pix

Integration

Vi har samlet lidt viden på integrationsområdet. Find tal og fakta nedenfor.

Spillere-med-bold-kommunesamarbejde

Foto: Morten Friis

AF: DBU Kommunikation

 

Fakta

  • 64 procent af nydanskerne har dyrket sport og motion mindst én dag om ugen inden for det seneste år, mod 68 procent af den samlede befolkning.

 

  • Set alene på gruppen af nydanskere, er top 5 over de mest populære sportsgrene som følger: Fitness (39 procent), fodbold (27 procent), jogging/løb (22 procent), cykling (20 procent) og svømning (19 procent).

 

  • 24 procent angiver, at de dyrker sport og motion i en forening/klub. Denne andel er mindre end andelen i den samlede befolkning, som er på 41 procent.

 

Kilde: Kulturministeriet, Kulturvaneundersøgelse (2012)

 

Undersøgelse fra DIF Get2Sport

Hovedpointer:

 

  • 77 procent af medlemmerne svarer, at de har ’fået nye venner med en anden baggrund end deres egen’.

 

  • 91 procent af børnene svarer, at de lærer noget af at være i en idrætsforening: Henholdsvis 77 og 76 procent giver udtryk for, at de ’har fået mere mod på nye udfordringer’ og ’fået mere selvtillid’. Over 80 procent svarer, at de ’har fået mere energi’ og ’er blevet bedre til at samarbejde med andre’. 51 procent af dem, hvis forældre er født udenfor Danmark, angiver, at de er blevet bedre til dansk.

 

  • 62 procent af medlemmerne svarer i undersøgelsen, at de er blevet gladere for at gå i skole, efter de er begyndt i en idrætsforening.

 

  • 50 procent af medlemmerne svarer, at de også bruger tid i foreningen/på banen, når der ikke er træning. Undersøgelsen viser altså også, at idrætsforeningerne fungerer som et socialt samlingspunkt for de unge beboere i de udsatte boligområder.

 

  • 90 procent af medlemmerne svarer, at de er blevet mere tilfredse med deres liv, efter de er begyndt i en idrætsforening.

 

Kilde: Danmarks Idrætsforbund

 

Aktiviteter

Aktivitet for at fremme integration:

 

Get2 Fodboldskole: Fodboldskolen tilbyder fodbold og fællesskab til børn, der bor i belastede områder og afvikles i udsatte boligområder 12 steder i landet. DBU’s Get2 Fodboldskoler afholdes i samarbejde med DIF get2sport, der støttes af Udlændinge- og Integrationsministeriet og Nordea-fonden. Læs mere her og her.

Seneste nyt fra "Tal og fakta"